5 minut čtení

5 nástrah a výzev, jež vás čekají, pokud se rozhodnete investovat do segmentu ESG

Letošní rapidní růst trendu společensky odpovědných (ESG) investic může působit jako ideální a bezproblémová příležitost zhodnocení kapitálu. I v tomto segmentu je však potřeba dávat si pozor na určité aspekty a problémy, jež jsou pro něj specifické.

Rozhodnutí pustit se do společensky odpovědného investování je velmi často výsledkem toho, že investor má nějaké osobní zásady či hodnoty, které chce promítnout i do svého portfolia. Může jít o nespokojenost s vývojem klimatické změny, o obavy o znečišťování vody a ovzduší, o snahu podpořit ekologické a efektivní zpracování odpadů či obnovitelné zdroje energie, anebo třeba o chuť přispět k ochraně soukromí a dat konzumentů.

Byť se to zdá jako velmi široká škála různých globálních problémů, všechny souhrnně spadají pod termín ESG stejně jako všechny společnosti, jež se k jejich řešení snaží přispět, spadají do tohoto segmentu.

Stejně jako ve všech ostatních tržních segmentech i v případě společensky odpovědných investic nicméně existují jisté výzvy, s kterými se dříve či později setkáte a budete je muset řešit, nebo se s nimi vyrovnat. Proto je na místě mít o nich již dopředu povědomí a ujasnit si, jak se k nim vy osobně postavíte.

1. ESG investování je subjektivní

Pokud do svého portfolia chcete zakomponovat ESG, aby lépe vystihovalo vaše osobní hodnoty, pamatujte, že jde o velmi subjektivní oblast. Co vy sami považujete za esenciální část segmentu ESG, může ostatním připadat jako více méně nepodstatné.

Pokud investujete skrz ESG fond, s největší pravděpodobností budete v některých oblastech nuceni provést jisté kompromisy. A i když se rozhodnete investovat přímo do konkrétní společnosti (ať už jako akcionář, či například skrz dluhopisy), dnešní komplexní povaha byznysového světa může znamenat, že i po všech stránkách skvělá investice nebude 100% ideálně vystihovat váš pohled na věc a vaše priority.

2. Může být dražší a časové náročnější

Tato skutečnost vyplývá už ze samotné podstaty ESG. Pokud chcete mít jistotu, že vaše peníze budou skutečně využity pro to, aby pomohly řešit některé palčivé společenské a globální problémy dnešní doby, je potřeba ponořit se hluboko do aktivit jednotlivých společností. Anebo to místo vás bude muset udělat nějaký ESG analytik.

V důsledku pak například investování skrz ESG fondy může znamenat vyšší poplatky, než investování skrz tradiční investiční fondy. A pokud se rozhodnete udělat si podrobný obrázek o té které společnosti a jejich společensky odpovědných aktivitách sami, přirozeně to bude vyžadovat jistou časovou investici. Jde o prozatím neodmyslitelnou daň (ať už časovou, či finanční) za to, abyste měli jistotu, že vaše peníze skutečně pomáhají naplňovat základní principy ESG.

Pozn. Za všech okolností se vždy dopředu ujistěte, že přesně chápete, jaké poplatky budete muset platit ještě před tím, než investici provedete.

3. "Greenwashing" je problém, který jen tak nezmizí

Společnosti na celém světě si stále víc uvědomují, že pokud budou chtít v éře ESG investování uspět, budou muset přesvědčivým způsobem prokázat, že se jim daří splňovat kritéria ESG. V některých případech se tak může stát, že firmy záměrně svá tvrzení a prohlášení nafouknou nebo je učiní zavádějícími. Tomuto nepravdivému vydávání se za představitele ESG se říká greenwashing.

Jelikož obor ESG jako celek prozatím nedisponuje žádnou globální standardizací, jež by pomáhala jasně definovat, co bez diskuze je a co není společensky odpovědné, může být definování investice jakožto "100% ESG" někdy obtížné. Tato problematika se vztahuje zpět k prvnímu bodu a otázce subjektivity.

4. Uniklé příležitosti

Na základě toho, jaký přístup k ESG investicím v rámci svého portfolia zaujmete, se můžete dostat do situace, kdy budete muset vědomě nechat některé jiné investiční příležitosti plavat.

Pokud se například rozhodnete zcela ignorovat veškeré společnosti v průmyslu fosilních paliv, musíte se smířit s tím, že pravděpodobně budete nuceni vynechat některé investiční příležitosti nebo vynechat ze svého výběru/watchlistu některé investiční fondy, jež by vašemu portfoliu za jiných okolností seděly.

5. Měření pozitivních dopadů vaší investice

A na závěr poslední problematika: Stejně jako u tradičního investování není ani v případě ESG problém jasně sledovat, jak se výnosnost vašich investic v čase vyvíjí a porovnávat tyto výnosy s benchmarky segmentu či tržního světa jako takového.

Pokud byste ale zároveň chtěli změřit nefinanční dopad svých investic na řešení nějakého konkrétního problému, bude toto s vysokou pravděpodobností mnohem složitější a hůře kvantifikovatelné.

Hodnocení: +16
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.