3 minuty čtení

Největší firmy světa mohou kvůli klimatickým změnám přijít o více než bilion dolarů za pět let

Firmy, které ve svém budoucím byznys plánu podcení sílu klimatických změn, mohou tratit nemalé finanční prostředky, tvrdí studie organizace CDP.

Nezisková organizace CDP se už více než patnáct let věnuje diskuzi mezi firmami, politiky a veřejností na téma životního prostředí a klimatických změn. V rámci svého pravidelného výzkumu tak analytici CDP důkladně zkoumají vztahy mezi fungováním firem a změnou klimatu. A právě na toto téma máme nyní k dispozici studii za rok 2018.

Analytici CDP sesbírali data od největších firem světa, jakými jsou například Apple, Amazon, Google apod., a vytvořili ucelený přehled toho, jakým způsobem se firmy klimatickým změnám přizpůsobují.

Ze závěrů vyplývá, že pro velké podniky je téma klimatických změn velmi důležité, protože skrývá ohromný finanční potenciál – jak směrem nahoru, tak i dolů. Pokud totiž firmy přípravu na klimatické změny podcení, mohou globálně tratit částky v bilionech dolarů. Pokud se na tyto změny ovšem připraví jako na příležitost, mohou znásobit své příjmy.

Firmy se proto už nyní nebojí investovat do vlastních oddělení, která se interně věnují přímo otázkám energetiky a klimatických změn. K podobnému kroku už podle studie sáhlo v průměru 80 % velkých nadnárodních podniků po celém světě.

Mezi jednoznačná ohrožení patří různé druhy přírodních katastrof, které mohou poškodit či úplně zničit výrobní závody či pobočky velkých firem po celém světě, ať už se jedná o záplavy, velké požáry či tornáda. Klimatické změny však mohou mít výrazný vliv také na nákupní zvyky zákazníků, jak z rozhovorů vyplynulo.

Ačkoli se ve studii píše o potenciálních ztrátách ve výši k jednomu bilionu dolarů (konkrétně 970 miliard dolarů) v horizontu nejbližších pěti let, analytici CDP upozorňují, že se jedná pouze o vzorek firem. Mnohé z těchto firem podle nich navíc vliv klimatických změn podceňují. V celkovém součtu tak mohou firmy v případě katastrofického scénáře tratit mnoho bilionů dolarů.

Jak také analytici zmiňují, klimatické změny s sebou přináší na druhé straně mnohé příležitosti, které mohou v případě dobré přípravy ze strany firem přinést nové příjmy v řádech bilionů dolarů. To se týká zejména klasických energetických společností, ale jak ze studie vyplývá, i mnohé velké podniky z jiných oborů do svých plánů tyto příležitosti zahrnují.

Pokud vás k tomu zajímá více informací, můžete si prostudovat celý report zde

Hodnocení: +11
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.