27.08.2018 5 minut čtení

5 tipů, které vám pomůžou se lépe rozhodovat

Pokud byl Joker v Temném rytíři agentem chaosu, pak jsou podnikatelé přesným opakem – manažeři chaosu. Podnikající lidé se každý den potýkají s chaosem a snaží se najít co nejlepší řešení a posunout tak svoje podnikání k úspěchu. Každá jednotlivá situace je velice rozmanitá, proto je výhodné znát rámec, který pomůže podnikateli lépe se rozhodnout. A ten vám nabízíme.

Těchto pět tipů vám pomůže přijímat správná rozhodnutí, i když se může zdát rozhodovací proces sebenáročnější. Pojďme se na ně podívat konkrétněji…

#1 Ockhamova břitva

Můžeme se setkat s více interpretacemi tohoto pojmu, ale ten nejlepší pravděpodobně zní: „Nejjednodušší řešení bývá také to správné.“ Tato poučka je extrémně užitečná, kdykoliv nemáme dostatek dat k tomu, abychom udělali informované rozhodnutí.

„Nejjednodušší řešení bývá také to správné.“

V takových situacích vždy vybíráme tu cestu, která nabízí nejmenší počet neznámých předpokladů, neboť každý takový předpoklad zavádí do našeho modelu rozhodování nejistotu. Nakonec se tak v případě velkého počtu neznámých můžeme dočkat výsledku, který je diametrálně odlišný od našeho původního očekávání.

#2 Skládané úročení

Jedná se o pravidlo, které je využíváno spíše investičními experty než podnikateli. Skládané úročení však představuje takový fenomén, že i Albert Einstein prohlásil: “Složené úročení je osmým divem světa. Ten, kdo ho chápe vydělává, a kdo naopak ne velmi za to zaplatí.“

Jak vám může pomoci v rozhodovacím procesu? Pomůže vám v situaci, kdy si uvědomíte, že neustálé opakování správných podnikatelských návyků se časem skládá, a tak nám rychleji pomůže dosáhnout našich cílů. Vlivem krátkozrakosti můžeme zapomenout na skutečnost, že naše každodenní úsilí může mít ve výsledku za následek něco monumentálního.

Skládání pomáhá zůstat soustředěným, a zároveň napomáhá nahlížet na podnikání v dlouhodobém horizontu, podobně jako to dělá Jeff Bezos.

#3 Setrvačnost

Setrvačnost možná byla jednou z nejneoblíbe­nějších kapitol na hodinách fyziky, pokud ale víte, jak jí aplikovat a používáte ji rozumně, může vést k pozitivním podnikatelským výsledkům a růstu prodejů.

Jak ji aplikovat v praxi? Jednoduše. Klasickou lidskou vlastností je, že máme tendenci zůstávat v pohybu, i když třeba není v našem nejlepším zájmu. Pokud například začnete odebírat placené televizní služby nebo newsletter a nebudete těchto služeb využívat, je pravděpodobné, že tyto služby přesto nezrušíte, i když každý měsíc mohou stát nějaké peníze.

Všichni poskytovatelé služeb předplatného po celém světě využívají setrvačnosti lidí, kteří i z lenosti a apatie, předplatné nezruší, a tak jsou tyto společnosti schopné generovat obrovské množství peněz. Využijte toho, abyste lépe navrhli váš produkt. Nyní již víme, že díky setrvačnosti lidé nemají příliš tendence ke změnám. Vytvořte návrh vašich služeb, který se časem nebude měnit.

Všichni poskytovatelé služeb předplatného po celém světě využívají lidské setrvačnosti

#4 Tragédie sdíleného

Možná že nikdo nezachytil lépe tragédii zvyků než řecký filosof Aristoteles: “To, co je společné největšímu počtu lidí, získává nejméně péče. Lidé věnují pozornost především tomu, co jim je vlastní a starají se mnohem méně o to, co je společné, případně se starají pouze do té míry, dokud dosahují osobního prospěchu. I když dokonce neexistuje žádná jiná příčina pro nepozornost, tak jsou lidé náchylní zanedbávat svou povinnost, když si myslí, že se na ní podílí i někdo jiný.“

Co řekl Aristoteles před více než 2 tisíci lety, je stále relevantní i dnes. Pokud máte v organizaci nový úkol, který je sdílen dvěma nebo více lidmi, téměř vždy se dočkáme neoptimálního výsledku. Tento model není v rozporu s týmovou prací, pouze vyžaduje, aby byla zodpovědnost za úkol svěřena jedné konkrétní osobě.

#5 Bezpečnostní polštář

Pokud jste fanouškem Warrena Buffetta, pak jste tento pojem již slyšeli. Ve finančním vyjádření se jedná o rozdíl mezi skutečnou hodnotou akcie a její cenou. A jakýkoliv investor by rád nakupoval pouze akcie s dostatečným bezpečnostním polštářem, který představuje ochranu před ztrátou kapitálu.

Stejná teorie se dá využít při navrhování obchodních modelů – produktové nabídky nebo nabídky služeb. Při přípravě ročního finančního plánu vždy udržujte tento polštář pro případ, že věci nebudou fungovat tak, jak jste si představovali. Bezpečnostní polštář můžete udržovat při přípravě jakékoliv marketingové strategie například i v rámci 4P (price, product, place, promotion) strategie.

Tyto tipy vás přiblíží k přijímání kvalitnějších rozhodnutí na celé vaší podnikatelské cestě. Využíváte také nějakou originální techniku? Nebojte se ji s námi sdílet.

Hodnocení: +2
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.