08.10.2020 6 minut čtení

Budoucnost Boeingu?

Akcie společnosti Boeing se v úterý propadly o 6,8 % po tom, co výrobce letadel snížil svou dlouhodobou předpověď poptávky po komerčních letadlech s odvoláním se na přetrvávající výzvy v důsledku pandemie COVID-19...

 

#Akcie společnosti Boeing se v úterý propadly o 6,8 % po tom, co výrobce letadel snížil svou dlouhodobou předpověď poptávky po komerčních letadlech s odvoláním se na přetrvávající výzvy v důsledku #pandemie #COVID-19.

#Boeing (BA) teď předpovídá, že globální letecké společnosti budou v následujícím desetiletí potřebovat 18 350 komerčních letadel v hodnotě přibližně 2,9 bilionů dolarů, což představuje oproti prognózám pro rok 2019 snížení o 11 %. Společnost též předpovídá, že celková tržní hodnota poptávky po leteckých výrobcích a službách v následujících 10 letech klesne na 8,5 bilionů dolarů z 8,7 bilionů dolarů očekávaných v minulém roce.

Boeing uvedl, že letecké společnosti na celém světě se začaly zotavovat z více než 90% poklesu osobní dopravy a výnosů začátkem tohoto roku, úplné zotavení ale bude trvat roky.

Kromě toho letecký gigant upravil svou 20letou prognózu poptávky po komerčních letadlech. Společnosti plánuje dodávku 43 110 komerčních letadel po celém světě v průběhu následujících dvou desetiletí, což představuje pokles 2 % oproti odhadem 44 040 letadlům z roku 2019.

6.října #analytik společnosti Credit Suisse Robert Spingarn zvýšil cenový cíl akcie na 184 dolarů (15,3% růstový potenciál) ze 154 dolarů.

#Spingarn ale znovu zdůraznil rating Hold s odvoláním na několik negativních rizik včetně „zvýšeného finančního pákového efektu, prokázané nestability, zvýšené pravděpodobnosti problémů s budoucím vývojem (v důsledku hromadného propouštění) a zvýšené nejistoty.

V současnosti má #WallStreet opatrný optimistický výhled na akciový trh. Konsenzus analytika společnosti Moderate Buy je založen na 8 nákupech, 8 hold a 1 prodeji. Pokud akcie klesnou meziročně téměř o 49 %, znamená to, že průměrná cílová cena 189,25 USD značí růstový potenciál kolem 18,6 % oproti současné úrovni.

 

@MartinKristoff_CFDworld, CFDworld

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.

Hodnocení: +7
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.