02.10.2020 2 minuty čtení

Přeplatky na dani z nabytí nemovitosti vrátí úřad do 30 dnů

S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí začali pracovníci finančních úřadů s vyřizováním žádostí o její vrácení. Žádat o vrácení čtyřprocentní daně mají majitelé nemovitostí s vkladem práva do katastru od prosince 2019.

Účinnost zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí vešla v sobotu 26. září 2020. Od tohoto data již nepodávají noví nabyvatelé nemovitostí daňové přiznání a neplatí finančnímu úřadu čtyřprocentní daň z její kupní ceny. Zákon o zrušení daně z nabytí nemovitosti má ale zpětnou účinnost. Daňová povinnost se proto nevztahuje i na případy, kdy byl proveden vklad vlastnického práva do katastru od 1. prosince 2019 a kdykoliv poté.

„Daň z nabytí nemovitých věcí se tedy již nebude vztahovat na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020 a později. A také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020,“ vysvětluje na svých stránkách Finanční správa ČR.

Kupující nemovitostí totiž měli dle zákona povinnost podat k místně příslušnému finančnímu úřadu přiznání k dani z nabytí nemovitosti do konce třetího měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva k nabyté nemovité věci. Daňová přiznání k nemovitostem s vkladem v prosinci 2019 měla být podána právě do 31. března.

Poplatníci, kterých se zrušení daně týká, a kteří dosud nepodali daňové přiznání ani daň neuhradili, nemají již vůči správci daně žádné povinnosti.

Za připomenutí stojí to, že i přes zrušení daně z nabytí nemovitosti nebyly zrušeny odpočty úroků z úvěrů na bydlení od daňového základu. Změněna byla pouze maximální výše pro jejich odpočet. A to z...

Celý článek na: https://www.fintag.cz/2020/10/01/preplatky-na-dani-z-nabyti-nemovitosti-vrati-urad-do-30-dnu/

Hodnocení: +6
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.