30.09.2020 2 minuty čtení

Kto je povinný viesť podvojné účtovníctvo

Patríte k podnikateľom zapísaným v obchodnom registri? Ak je vaša odpoveď kladná, určite sa nevyhnete účtovaniu v sústave podvojného účtovníctva.

Podnikatelia povinní viesť podvojné účtovníctvo

Podľa Obchodného zákonníka sú subjektami, ktoré sú povinné viesť podvojné účtovníctvo všetky obchodné spoločnosti – napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť či komanditná spoločnosť. Povinnosť účtovať v rovnakej sústave sa ukladá aj občianskym združeniam a cirkvi v prípade, že splnia zákonom stavené podmienky (napríklad ak podnikajú, alebo ich príjem presiahne zákonom stanovenú hranicu). 

Dobrovoľné vedenie podvojného účtovníctva

Podľa zákona o účtovníctve si účtovanie v podvojnej sústave môžu dobrovoľne zvoliť aj tí podnikatelia, ktorí spĺňajú podmienky pre vedenie jednoduchého účtovníctva. Patria ku nim:

  • Fyzické osoby, ktoré dosahujú príjem z podnikania
  • Fyzické osoby, ktoré dosahujú príjem z inej samostatnej zárobkovej         činnosti – napríklad príjmy znalcov, tlmočníkov, a pod., ak uplatňujú preukázateľné výdavky
  • Podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri
  • Cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie – len ak nepodnikajú
  • Občianske združenia, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby – ak nepodnikajú a ich príjmy z predošlého účtovného obdobia nie sú vyššie ako 200 tisíc Eur

Sústave podvojného účtovníctva a aj rozdielom medzi podvojným a jednoduchým účtovníctvom sa venujeme v tomto článku. (http://warengo.com/stories/102802-zakladne-rozdiely-medzi-jednoduchym-a-podvojnym-uctovnictvom).

#spolecnost #sociologie #vzdelavani #stat #vlada #osobnifinance #psychologie#dane

Hodnocení: +8
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.