25.09.2020 4 minuty čtení

Nesnesitelná lehkost zisku a ztráty v moderním tradingu

Doba, kdy se na světových burzách obchodovalo „na parketu“, je dávno pryč. Objednávky klientů byly přijímány telefonicky, obchodníkovi je doručil tzv. běžec a objednávky na prodej a koupi se psaly na červené, respektive modré papírky. Ty se házely...

...přes hlavy ostatních obchodníků na dealera, který je po uzavření trhu pároval. To byla éra před-digitální.

Dnes obchody probíhají elektronicky, to znamená s vypořádáním v reálném čase.

S možností obchodovat elektronicky se vzdáleným připojením na trh přišly ruku v ruce deriváty podkladových aktiv. Mezi nejrozšířenější nástroje tohoto typu patří rozdílové smlouvy, zkráceně #CFD (contract for difference). Ty vycházejí z jednoduchého principu, totiž participaci na rozdílu ceny od otevření do uzavření pozice. Nebo jinak řečeno, bez nutnosti fyzického nákupu podkladového aktiva lze vsadit na jeho pokles, nebo růst. Klient tak nemusí mít smlouvu s obchodníkem o zapůjčení těchto aktiv. CFD mají i další výhody oproti jiným investičním nástrojům, zejména rozšířený čas obchodování, standardizované jednotky, tzv. loty, výraznou rozmanitost a možnost využití vnitřní i vnější páky, tzv. leverage.

Právě páka je i zásadním rizikem, a to hlavně pro retailové klienty. #Páka nejen snižuje množství kapitálu nutného k participaci na tržním pohybu aktiva, ale také umocňuje výkon oběma směry – tedy buď do zisku, či ztráty. V praxi to znamená, že pokud je na konkrétní #aktivum, například akcii nebo třeba měnový pár, páka 1:10, každý pohyb podkladového aktiva o 1 % vyvolá pohyb na klientském účtu o 10 %. 

Páka, která v případě shodného vývoje s klientským očekáváním umocňuje #zisk, je tak i výrazným rizikem, pokud jde vývoj proti směru spekulace.

Jak takový pákový #obchod prostřednictvím CFD vypadá, si ukážeme v konkrétní situaci na devizovém trhu. Měnovým párem bude EUR/USD. Sledujeme například pohyb 25.7.2019 mezi 14:15 až 15:45. Investor využije 10 000 EUR vlastního kapitálu. Tabulka nabízí srovnání výsledku při využití různé výše finanční páky. Investor spekuloval na pokles měnového páru EUR/USD.

*Tabulka je pouze ilustrativní a nezahrnuje výdaje spojené s transakcí, jakými jsou například poplatky brokera.

Předpokládejme tedy, že #investor otevřel pozici 25.7.2019 ve 14:15, kdy pár EUR/USD dosahoval hodnoty 1,1106 a uzavřel pozici téhož dne ve 15:45, kdy EUR/USD dosahoval 1,1181. V tomto časovém okně narostla hodnota EUR/USD o 0,67 %. Investor spekuloval nesprávným směrem. EUR/USD stoupá, takže investor realizuje ztrátu. V opačném případě by realizoval zisk.

Při obchodování s měnovým párem EUR/USD se prostřednictvím CFD uplatňuje páka až do 1:30, náš model v tabulce však ukazuje i situaci, jaký by byl zisk/ #ztráta v případě použití nižší páky anebo obchodování bez použití páky. V posledním případě by investor realizoval 67 eur ztrátu. Ta se stává výraznější při využití finanční páky, kdy 1:10 v tomto případě vytváří ztrátu 670 euro a maximální povolená finanční páka pro retailové investory, tedy 1:30, prodělá dokonce 2010 euro. Třicetkrát více než bez jejího využití. Obdobně se ale násobí i zisk. Kdybychom v tomto scénáři změnili směr #spekulace klienta, tedy spekulaci na pokles, realizoval by obchodník při využití maximální možné finanční páky zisk 2010 euro.

Z důvodu rizikovosti obchodování CFD a dalších pákových produktů nesmí poskytovatel ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu poskytnout tyto produkty každému. Musí nejdříve zhodnotit zkušenosti, majetkovou situaci a preference klienta pomocí investičního dotazníku. Na základě jeho výsledku pak lze poskytovat produkty od nerizikových po nejvíce rizikové. Solidní investor se zkušenostmi by neměl mít problém s autorizací k obchodování CFD.

@KaterinaJandova_Quaentas,  Quaentas

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.74% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.

Hodnocení: +6
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.