23.09.2020 4 minuty čtení

ROZHOVOR: AI je velmi dobrý sluha, ale zlý pán

Dokážeme ze záběru identifikovat přesný tvar hospodářského zvířete, a tím určit jeho přesnou váhu, nebo určovat stáří horniny podle přítomných zkamenělin a zjišťovat tak výskyt ropného naleziště, říká Jan Račko, spoluzakladatel společnosti Cogniware.

Můžete jednoduše popsat, jak vaše technologie funguje?

My se primárně orientujeme na řešení bezpečnosti pro tzv. silové složky po celém světě. Naše řešení Cogniware Insights je modulární platforma pro podporu vyšetřování s využitím prostředků umělé inteligence. Každé vyšetřování prováděné policií, tajnými službami nebo protiteroristickými organizacemi má shodné rysy:

1) Dochází ke sběru ohromného množství dat – důkazů.

2) Důkazy je nutné analyzovat – pochopit jednotlivě a v rámci širších souvislostí.

3) Je potřeba učinit rozhodnutí – zastavit stíhání, zahájit sledování, obžalovat.

Tento velmi zjednodušený vzorec platí všude na světě. Cogniware Insights řeší druhý bod – analýzu důkazů. Do systému je možné nahrát a průběžně doplňovat nepředstavitelné objemy dat. Policisté nebo další odborníci pak systém používají, aby mohli rozhodnout – vizualizují si vztahy a souvislosti, ověřují hypotézy apod. Pomáhá jim umělá inteligence, která za ně identifikuje, co za objekty nebo události lze najít v jednotlivých videích a fotografiích, ztotožní osoby podle tváře, oblečení nebo třeba stylu chůze.

A jak dlouho trval vývoj?

Vývoj celého řešení probíhá déle než 6 let, z toho velmi intenzivně se mu věnuje dedikovaný tým poslední tři roky.

Vaše technologie dokáže rozpoznat obličeje, což využívají právě silové složky, které takto hledají zločince. Jak se ale vaší technologie dá využít v průmyslu?

Identifikace tváře není jediná informace, kterou dokáže systém v obrazu vyhodnotit. Může být například nastaven tak, aby naopak tváře zcela ignoroval a zaměřil se na bezpečnostní aspekty – například dodržování používání ochranných pomůcek nebo identifikaci vyloženě nebezpečného stavu, třeba kolapsu.

Zcela samostatným tématem je pak využití technologie identifikace objektů. Systém je možné natrénovat na rozpoznání téměř libovolného objektu. Může ze záběru identifikovat přesný tvar hospodářského zvířete, a tím určit jeho přesnou váhu, aniž by muselo být zvíře stresováno „nahnáním“ na váhu, nebo určovat stáří horniny podle přítomných zkamenělin mikroorganismů a zjišťovat tak pravděpodobnost výskytu ropného naleziště. Oba zmíněné příklady jsou shodou okolností skutečné projekty, na kterých jsme pracovali.

Máte nějaké konkrétní reference v oblasti výrobních či jiných průmyslových podniků?

Jak jsem již zmínil, společnost Cogniware se zaměřuje na silové složky států, proto v oblasti průmyslu zákazníky nemáme. Jelikož většina našich projektů probíhá v důvěrném režimu, kde je utajení informací na prvním místě, nemůžeme konkrétní zakázky zveřejnit.

                                                    Rozpoznávání obličeje v praxi, Zdroj: Orobotice.cz

Vaše služby využívají hlavně v zahraničí, proč jste nyní razantněji vstoupili na český trh? Cítíte zde potenciál? A v jakých oblastech?

Přesně tak, jsme přesvědčeni, že v České republice je řada společností a organizací, které si uvědomují potenciál umělé inteligence, a my bychom s nimi rádi spolupracovali. Také náš tým je zde doma. Při působení v zahraničí jsme nasbírali mnoho zkušeností a znalostí, jak pomoci různým silovým složkám a aplikovat u nich ty nejmodernější technologie a přístupy založené na umělé inteligenci. V českém a obecně v evropském trhu vidíme velký potenciál pro naše řešení, proto jsme se rozhodli rozšířit a zintenzivnit působení právě zde.

Více na orobotice.cz.

Hodnocení: +12
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.