21.09.2020 5 minut čtení

OECD zvyšuje ekonomický výhled na oživení USA a Číny, který je silnější, než se očekávalo

Zdá se, že světová ekonomika se zotavuje z propadu pandemie koronaviru rychleji, než se předpokládalo jen před několika měsíci, a to díky zlepšení vyhlídek pro Čínu a USA, uvedla OECD. Světová ekonomika očekává pokles v tomto roce o ...

Zdá se, že světová #ekonomika se zotavuje z propadu #pandemie koronaviru rychleji, než se předpokládalo jen před několika měsíci, a to díky zlepšení vyhlídek pro Čínu a #USA, uvedla OECD. Světová ekonomika očekává pokles v tomto roce o 4,5 %, uvedla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Za předpokladu, že se virus nerozšíří zpod kontroly, globální ekonomika by měla růst 5 % -ním tempem, což je mírný pokles oproti červnovým odhadem na úrovni 5,2 %. 

Nicméně #OECD varuje, že silnější bude pouze v případě, že nedojde k opětovnému silnějšímu vlivu viru a přísnější opatření k jeho zadržení by následně mohla snížit výhledy do roku 2021 o 2 až 3procentní body.

OECD zároveň uvedla, že její prognózy byly postaveny na předpokladu, že lokální ohniska budou pokračovat, a že budou zaměřeny spíše na místní opatření jako na celonárodní blokády. Také se předpokládá, že #vakcína bude široce dostupná až koncem příštího roku.

OECD dále uvedla, že kroky vlád a centrálních bank na podporu příjmů domácností a společností pomohly odvrátit horší poklesy, a proto by se měly udržovat na vysoké úrovni, neboť se ohniska výskytu objevují sporadicky.

Podle prognóz byla #Čína první zemí, která zažila propuknutí nemoci, a rychle se snažila kontrolovat její šíření. Jako jediná země ve skupině ekonomických mocností #G20 zaznamenala letos růst o 1,8 % oproti červnové projekci poklesu o 2,6 %.

Mezitím se předpokládalo, že americká ekonomika, největší na světě, bude v tomto roce na tom lépe, přestože byly #obavy, s poklesem o 3,8 %, což stále představuje značný propad, avšak ten je mnohem přijatelnější, než uváděla předchozí #prognóza - 7,3 %.

@MartinKristoff_CFDworld, CFDworld

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.

Hodnocení: +13
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.