Sdílejte své investiční zkušenosti!

Staňte se členem komunity Warengo a začněte tvořit obsah, který bude ostatním investorům pomáhat na jejich cestě. Je nás už 21 452.

Zaregistrovat se

09.09.2020 5 minut čtení

Americké firmy v Číně se obávají stále více, že špatné vztahy budou trvat roky

Americké společnosti v Číně jsou stále více znepokojené tím, že obchodní napětí mezi dvěma největšími ekonomikami světa se vytratí až v průběhu několika let a téměř třetina z nich uvedla, že byla ovlivněna jejich schopnost udržet si zaměstnance.

„Americké podniky v Číně by byly rády, kdyby tyto dvě země rychle vyřešily své problémy a snížily napětí. Realizovatelný rámec spolupráce pro další desetiletí by byl dobrým místem pro zaměření diskusí,“ uvedl Ker Gibbs, #prezident obchodní komory.

Napětí mezi #USA a Čínou, které je již vysoké po loňské obchodní válce, se tento rok ještě prohloubilo v důsledku vypuknutí #pandemie #COVID19.

S blížícími se volbami v USA tento týden prezident Donald Trump opět nastolil myšlenku oddělení americké a čínské ekonomiky, též známou jako decoupling, což naznačuje, že USA by neztratily peníze, pokud by tyto země už nepodnikaly.

Zdůrazňujíc obavy z bilaterálního napětí, jakož i z ekonomické nejistoty způsobené pandemií koronaviru, pouze 29 % společností plánuje v tomto roce zvýšit své investice v Číně, oproti 47 % v roce 2019. Podíl společností s pesimistickým pětiročním výhledem ale mírně ustoupil, a to na 18,5 % oproti 21,1 % v roce 2019.

Jak se uvádí ve zprávě, zlepšení můžeme připsat obchodní dohodě fáze 1, ale zároveň je tam napsané i to, že #pesimismus zůstává historicky vysoký. Do roku 2019 se #firmy s pesimistickými pětiletými výhledy pohybovaly v několikaročním horizontu okolo 7 %. Letošní průzkum se uskutečnil mezi 16.červnem a 16.červencem a přinesl odpovědi od 346 společností z průmyslových, #automobilových#farmaceutických odvětví.

Více než 90 % respondentů uvedlo, že se zavázalo zůstat v Číně, zatímco 71 % firem, které vlastní anebo outsourcují výrobu v Číně, uvedlo, že nemají v úmyslu přesunout výrobu do jiných zemí.

@MartinKristoff_CFDworld, CFDworld

#Koronavirus #Investice #Akcie #Investovani #Pandemie #ekonomickykolaps

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.

Hodnocení: +13
Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.
Doporučené příspěvky