Tomáš Kratochvíl
Tomáš Kratochvíl
@tomasKratochvil
Karel Janský
Karel Janský
@karelJansky
Vašek Šindelář
Vašek Šindelář
@vasekSindelar
Rudolf Matejka
Rudolf Matejka
@rudolfMatejka
Luboš Majgot
Luboš Majgot
@lubosMajgot
Radim Strejček
Radim Strejček
@radimStrejcek
Jaroslav Průcha
Jaroslav Průcha
@jaroslavPrucha
Jiri KOTELES
Jiri KOTELES
@jiriKOTELES
Miloš Krško
Miloš Krško
@Arsenalbrno
Lucie Cieslarová
Lucie Cieslarová
@luciecieslarova
Jana Jordánová
Jana Jordánová
@janajordanova
Michal Kubíček
Michal Kubíček
@michalkubicek
Vladimír Buťa
Vladimír Buťa
@vladimirbuta
Katerina Svobodová
Katerina Svobodová
@pismenkovakralovna
Vanda Adlerová
Vanda Adlerová
@vandaadlerova
Vít Hofman
Vít Hofman
@vithofman
Martina Habová
Martina Habová
@martinahabova
Damian Małaczyński
Damian Małaczyński
@damianmalaczynski
Petr Kucera
Petr Kucera
@petrkucera
Nikola Kružberská
Nikola Kružberská
@nikolakruzberska
Jan Kazovský
Jan Kazovský
@jankazovsky
Michal Urban
Michal Urban
@michalurban
Warren Buffett
Warren Buffett
@WarmerBrothers
Ludmila Dubinská
Ludmila Dubinská
@lidadubinska_cz
Pavlína Sporková
Pavlína Sporková
@pavlinasvobodova
Jan Skovajsa
Jan Skovajsa
@janskovajsa
Natálie Schejbalová
Natálie Schejbalová
@natalieschejbalova
Terézia Palaščáková
Terézia Palaščáková
@tereziapalascakova
Petr Stejskal - GROW Training & Consulting
Petr Stejskal - GROW Training & Consulting
@petrstejskalgrowtrainingconsulting
Libor Diviš
Libor Diviš
@libordivis
Jiří Kocman
Jiří Kocman
@jirikocman
Martin Sedlák
Martin Sedlák
@martinsedlak
ko-bot
ko-bot
@kobot
Asociace rodinných firem
Asociace rodinných firem
@asociacerodinnychfirem
Dominik Hoder
Dominik Hoder
@DominikHoder
Petr Dvořák
Petr Dvořák
@hwidvorakinfo
Petra Matušincová
Petra Matušincová
@petramatusincova
Jiří Šilberský
Jiří Šilberský
@jiri_silbersky
Jan Vajda
Jan Vajda
@janvajda
Karolína Šerá
Karolína Šerá
@carolinegrey
Kristína Slivková
Kristína Slivková
@kristinaslivkova
Martin Zielosko
Martin Zielosko
@ZieloskoMartin
Michal Cáb
Michal Cáb
@mike_on_hike__
Michaela Divišová
Michaela Divišová
@virtualniasistentka