@miloslavjanda
Nejsem otevřen investičním příležitostem
Pro sledování či spojení s uživatelem se prosím
přihlašte nebo zaregistrujte.
Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.
Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.
author
Miloslav Janda
@miloslavjanda
information_source Podle novely zákona o obchodních korporacích bude u společnosti s ručením omezeným platit, že při rozhodování mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam) point_right MUSÍ mít návrh rozhodnutí per rollam formu veřejné listiny, pokud bude zákon vyžadovat, aby přijetí rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou.

V takovém případě se poté společníkům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí.

Ve vyjádření společníka se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká;❗️podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.

#jcnews #jctips #legislativa #sro #valnahromada #perrollam #daně #dane #právo #pravo #účetnictví #ucetnictvi #jednatel #společník #spolecnik
photo
Hodnocení: +8
Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.
author
Miloslav Janda
@miloslavjanda
Záloha na silniční daň za 1. čtvrtletí 2020 byla splatná do 15. 4. 2020. warning Čtěte dálpoint_down

Finanční úřad PROMINE úrok z prodlení a úrok z posečkané částky na zálohách na daň silniční splatných do 15. 4. a 15. 7. 2020 za PODMÍNKY, že k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne point_right 15. 10. 2020.

Tímto rozhodnutím se zálohy na silniční daň za 1. a 2. čtvrtletí 2020 nepromíjí, ale je umožněno zaplatit tyto zálohy společně v termínu proplacení zálohy daně silniční za 3. čtvrtletí roku 2020.

#dansilnicni #silnicnidan #jcnews #jctips #legislativa #coronavirus #koronavirus #covid19 #právo #daně #dane #účetnictví #silničnídaň #daňsilniční
Hodnocení: +5
Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.
Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.
Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.
Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.
Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.
Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.
author
Miloslav Janda
@miloslavjanda
photo

Roboti na úřadech?

Do návrhu nového stavebního zákona se dostal způsob automatického rozhodování stavebního úřadu.

Hodnocení: +14
Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.