nature
SVĚŘENSKÁ SPRÁVA
@SverenskaSprava
Pro sledování či spojení s uživatelem se prosím
přihlašte nebo zaregistrujte.
author
SVĚŘENSKÁ SPRÁVA
@SverenskaSprava

Co je svěřenský fond?

Svěřenský fond je forma správy majetku vyčleněného z vlastnictví zakladatele, a to při zachování jeho plné anonymity. Účelově osamostatněný majetek se stává majetkem bez právní subjektivity, tedy „bez vlastníka“, je majetkem anonymním, samostatným. 

Zakladatel svěřenského fondu si vybere svěřenského správce, který je povinen o majetek pečovat. Avšak spravedlivý nárok na prospěch z tohoto majetku má výhradně určený Beneficient.

Co je svěřenský fond | Svěřenská správa https://www.svsp.cz